Kontakt

Christer Persson: Tel 0707 29 05 90

1872@bahnhof.se

Sven Lidbrink: Tel 0705-213201

svenlidbrink@gmail.com

Fältet är beläget utmed väg 15 mot Laholm
Ca 2 km från Halmstad mitt emot gamla Pilkington